Ladakh by Eyes v/s Lenses
Ladakh, a photo by Eyes v/s Lenses on Flickr.